Llogaria juaj

Përshëndetje
Kyçu në llogari

Menu

eBleva.com ©2017

Të gjithë përdoruesit e kësaja faqe i nënshtrohen kushteve të përdorimit. Të drejtat e rezervuara ©2017

+

Menu

Reklamë

Kushtet e përdorimit

Të përgjithshme


SHPK eBleva.com është ueb faqe për publikimin e shpalljeve për qira dhe shitblerje në Kosovë. SHPK eBleva.com është e regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Republikën e Kosovës me numër biznesi 810068149 eBleva.com është portal i hapur për të gjithë publikuesit dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e shpalljeve ose saktësinë e tyre. Ne mundohemi që informatat e paraqitura në faqe të jenë sa më të sakta por përgjegjësia për saktësinë e tyre është direkt e publikuesit të shpalljes.

Secila shpallje që publikohet në eBleva.com fillimisht do të vlerësohet nga administratori i faqes para se të bëhet publike për vizituesin. Shpalljet që nuk përmbajnë informacion konkret mund të mos publikohen. Shpalljet që publikohen nuk konsiderohen si pronësi intelektuale apo vepra artistike, dhe si të tilla nuk mund të mbrohen.

Shpalljet e publikuara në faqen tonë janë aktive më së shumti për 30 ditë. Pas kësaj periudhe ato mund të fshihen nga sistemi ynë. eBleva.com rezervon të drejtën e ruajtjes apo jo të shpalljeve të caktuara. eBleva.com nuk ka obligim tjetër për të njoftuar publikuesin për shlyerjen e shpalljeve përveç afatit prej 30 ditësh ose kur kjo çështje rregullohet ndryshe përmes marrëveshjeve me klientëve individual.

Secili përdorues që krijon llogari valide në eBleva.com  mund ti menaxhoj shpalljet e veta përmes llogarisë së tij. Nëse shpallja publikohet pa hapur llogari personale, atëherë publikuesi mund të mos e ketë mundësinë për ti menaxhuar ato.

Shpalljet nuk konsiderohen vepër artistike dhe si të tilla nuk mund të mbrohen nga kopjimi dhe shpërndarja e tyre. Çdo shpallje e publikuar në këtë portal nuk mund të ketë të drejta autoriale dhe nuk gëzon asnjë mbrojtje ligjore. eBleva.com nuk publikon asnjë informacion personal pa lejen e publikuesit. Me rastin e shtimit të një shpallje të re ju duhet ti publikoni të paktën një emër, një e-mail adresë dhe një numër të telefonit.

eBleva.com nuk mbanë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e e-mailave që ju vinë nga kontakt forma e pronarit apo thirrjet të cilat mund të bëhen në numrin e publikuar nga publikuesi i shpalljes.  Secila shpallje që raportohet ose identifikohet si abuzuese do shlyhet pa ndonjë paralajmërim.

 

Pagesat

Çdo individ mund të sponsorizoj shpallje tek eBleva.com . Shpalljet e sponsorizuara aktivizohen në mënyrë automatike, dhe shfaqen nëpër rubrikat premium për periudhën e caktuar. Sistemi i shfaqjes është rastësor dhe nuk nënkupton që shpallja do të shfaqet vazhdimisht vetëm në një vend, kjo pasi sistemi ynë e favorizon shpalljen e sponsorizuar në mënyrë rastësore nëpër fushat ku shfaqen shpalljet premium

Sistemi ynë i mundëson secilit individ që ta bëj shpalljen e tij premium me pagesë me SMS (ose forma tjera nëse  janë të aplikueshme), ku shpallja përfiton:

  • Rënditje më të mire në rezultatet premium
  • Shfaqje brenda shpalljeve tjera
  • Shikueshmëri më të lartë

Ankesat:

Të gjitha ankesat mund të dërgohen përmes faqes tonë të kontaktit, dhe ne do ti shqyrtojmë sa më shpejtë që mundemi. eBleva.com  është vetëm ndërmjetësues në sistemin kërkesa dhe oferta dhe nuk ka kurrfarë obligimi tjetër ndaj palëve të përfshira, përveç në rastet kur kjo kërkohet nga ndonjë palë e interesuar dhe aplikohet marrëveshje e veçantë.

Të zgjedhura

Reklamë

Ju mund të na kontaktoni për të krijuar një reklamë
Na kontaktoni