Llogaria juaj

Përshëndetje
Kyçu në llogari

Menu

eBleva.com ©2017

Të gjithë përdoruesit e kësaja faqe i nënshtrohen kushteve të përdorimit. Të drejtat e rezervuara ©2017

+

Menu

Reklamë

Kushtet e privacisë

Kushtet e privacisë

Kjo rregullore e ueb faqes për publikimin e shpalljeve për qira dhe shitblerje në Kosovë www.ebleva.com. eBleva sh.p.k rregullon qështjen e përdorimit të të dhënave tuaja.

EBleva sh.p.k nuk do të keqpërdor, shes apo shkëmbej shënimet tuaja personale me palë tjera. Të dhënat tuaja do të shfrytëzohen vetëm për komunikim mes jush dhe eBleva sh.p.k.

Numri i telefonit dhe e-maili janë të domosdoshëme për të realizuar komunikimin mes publikuesit të shpalljes dhe klientit të interesuar për shpallje

Asnjë individ ose organizatë tjetër nuk është e autorizaur nga ne për mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave tuaja.

Secili përdorues që regjistrohet në www.ebleva.com është i obliguar që së paku ta shënoj një e-mail të rregullt me qëllim shkëmbimin e komunikimit me eBleva sh.p.k. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse e-maili i dhënë është gabim dhe ju nuk arrini ti pranoni informacionet e kërkuara.

Për raste të ndryshme eBleva sh.p.k mund ti kontaktoj bizneset edhe përmes telefonit me qëllim konfirmimin e porosive, apo çështje tjera me rëndësi.

Në parim, rrjeti eBleva sh.p.k i nënshtrohet ligjit Nr. 03/L-172 të Republikës së Kosovës për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 19 Prill 2010

Këtë ligj mund ta shkarkoni nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

http://www.amdp-rks.org/repository/docs/ligji-172-alb.pdf

ose për më shumë detaje vizitoni ueb faqen e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

http://www.amdp-rks.org

Të zgjedhura

Reklamë

Ju mund të na kontaktoni për të krijuar një reklamë
Na kontaktoni